OGŁOSZENIA PARAFIALNE XXI NIEDZIELA ZWYKŁA

C, I tydzień psałterza
Kolor szat – zielony
Czytania liturgii Mszy św.
:
Iz 66, 18-21
Hbr 12, 5-7. 11-13

Ewangeliа: Łk 13, 22-30

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 

Jezus przemierzał miasta i wsie, nauczając i odbywając swą podróż do Jerozolimy. 
Raz ktoś Go zapytał: «Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?» 
On rzekł do nich: «Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas, stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: „Panie, otwórz nam!”, lecz On wam odpowie: „Nie wiem, skąd jesteście”. Wtedy zaczniecie mówić: „Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś”. 
Lecz On rzecze: „Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości!” Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym. 
Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi».

Oto słowo Pańskie

1. W liturgii Kościoła w tym tygodniu wspominamy:

w poniedziałek 26 sierpnia wspomnienie Matki Bożej Częstochowskiej. Zapraszamy w tym dniu w sposób szczególny na Mszę św. o godz. 9:00 podczas której poprzez wstawiennictwo Pani Jasnogórskiej będziemy polecać sprawy społeczne oraz pojednanie pomiędzy naszymi narodami: polskim i ukraińskim.

we wtorek wspomnienie obowiązkowe św. Moniki, matki św. Augustyna, szczególnej patronki matek, które modlą się o nawrócenie swoich dzieci, które odeszły od Kościoła i pobłądziły na drogach swojego życia.

w następnym dniu w środę wspomnienie obowiązkowe jej syna, św. Augustyna, biskupa i Doktora Kościoła.
29 sierpnia wspominamy męczeństwo św. Jana Chrzciciela – Poprzednika Pańskiego.

Z kolei w piatek 30 sierpnia nasza parafia obchodzi Uroczystość Poświęcenia Kościoła, naszej świątyni, która była konsekrowana właśnie 30 sierpnia 1842 r. Na Mszy św. wieczornej o godz. 18:00 w sposób szczególny będziemy się modlić za budowniczych tej świątyni, tych którzy po latach sowieckiego reżimu walczyli o jej zwrot, a później remontowali. Będziemy również polecać wszystkich Dobrodziejów i Ofiarodawców, którzy obecnie swoją modlitwą i ofiarami przyczyniają się do jej remontu. ZAPRASZAMY do wspólnego dziękczynienia i modlitwy!

• Przyszła niedziela to Pierwsza Niedziela Miesiąca i początek roku szkolnego i katechetycznego. W związku z tym wznawiamy Mszę św. o godz. 11:45 dla dzieci. Zapraszamy na nią dzieci i rodziców. Po Mszy św. błogosławieństwo dzieci oraz szkolnych przyborów.

2. Rodzicom przypominamy o ciążących na nich obowiązku katolickiego wychowania dzieci i młodzieży. Ten obowiązek wyraża się także w dbałości o uczestnictwo dzieci i młodzieży w katechizacji. Informacje odnośnie katechizacji znajdują się na tablicach ogłoszeń przy wejściu do kościoła.

3. Informujemy również, że od września rozpoczną się w naszej parafii kursy przedmałżeńskie dla par, które pragną zawrzeć sakramentalny związek małżeński. Katechezy te będą odbywały się w każdy piątek o godz. 19:00. Wszelkie informacje na ten temat można otrzymać w zakrystii lub bezpośrednio u ks. Sergieja.

4. Drodzy Parafianie pragniemy z serca podziękować wszystkim naszym Dobrodziejom i Ofiarodawcom, którzy już teraz odpowiedzieli na nasz apel w sprawie remontu naszej świątyni. Bóg zapłać! W dalszym ciągu prosimy o ofiarność na ten cel. Chcielibyśmy do zimy zakończyć remont zewnętrznej elewacji z prawej strony naszej świątyni. Postęp prac każdy może zobaczyć na własne oczy.

Papieska intencja modlitwy na miesiąc wrzesień:

Aby wszyscy, którzy wymierzają sprawiedliwość, działali uczciwie, i aby niesprawiedliwość, która szerzy się w świecie, nie miała ostatniego słowa.